Velmi smutná zpráva zasáhla celý sbor ve středu 25.srpna.
Naše řady navždy po krátké nemoci opustil náš milý a vážený přítel a kamarád, hasič tělem i duší, dlouholetý člen, starosta a čestný starosta, zasloužilý hasič a nositel řádu Svatého Floriána pan Jiří Sadílek.

Na přání rodiny se poslední rozloučení konalo pouze v úzkém rodinném kruhu. Proto jsme se s naším ''Sáďou'' rozloučili alespoň symbolicky v pátek 3.září krátkou vzpomínkou před hasičskou zbrojnicí.
Budeme jej všichni velice postrádat. S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.

 


Nepřihlášený