Sbor

Náš sbor je členem hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresního sdružení hasičů Praha – východ. V rámci okresního sdružení patří k okrsku č. 6. Novojirenská jednota k 31.12. 2018 čítala 84 členů, z toho 38 mužů, 18 žen a 28 mladých hasičů. 
Výbor našeho sboru pracuje v osmičlenném složení a pravidelně se schází. Kromě výborových schůzí se pravidelně scházíme každý měsíc na členských schůzích. 

Složení zvoleného výboru Sboru dobrovolných hasičů  Nové Jirny

Starosta: Novotný Milan
Náměstek starosty: Klenka Tomáš
Velitel: Hrubant Petr
Jednatel: Hrubantová Marcela
Vedoucí mládeže: Siekel Jan
Strojník: Vlastník Roman
Referent MTZ: Pleyel Jaroslav
Člen výboru: Sobota Richard, Hrubant Milan
Předseda KRR: Strejcová Miroslava
Člen KRR: Prokeš Miroslav, Vlastníková Jiřina


Nepřihlášený