Historie sboru

Z historie sboru
Po ničivém požáru ve stavení p.Čížka v roce 1881 bylo sjednáno založení Dobrovolného hasičského sboru v Jirnech. V té době byly Nové Jirny pouze osadou. Do roku 1954 působila v obou obcích jedna požární organizace. S rozrůstající výstavbou v Nových Jirnech vzniklo samostatné požární družstvo. Tím se jirenská organizace rozdělila na dva samostatné subjekty. Zakládající členové organizace byli Ladislav Rathouský, Karel Alexandr, František Pilát, Josef Vavřina. 
V počátcích byla jednotka vybavena pouze pracovními stejnokroji a zapůjčenou motorovou stříkačkou PS8, která byla uschována u pana Vavřiny. Postupně však byla dovybavována lepšími prostředky. V roce 1956 byla zrekonstruktována požární nádrž „LOUŽE“, která funguje dodnes. S výstavbou požární zbrojnice bylo započato v roce 1958 svépomocí. Prvním vozidlem byl starý osobní osmimístný německý vůz, novojirenští hasiči ho přezdívali „ NAŽKA“. Dalším vozidlem byl rovněž vojenský automobil Steyr 1500A/01. Ten byl posléze vyměněn za vozidlo AERO 150, které sloužilo až do konce roku 1974. V roce 1971 organizace získala přívěsnou požární stříkačku DS-16. Na začátku roku 1975 byl z jirenské jednoty přivezen starší zásahový automobil Tatra T-805 s hasičskou stříkačkou PS8, který nahradil dosloužilý vůz AERO 150. Na přelomu 70. - 80. let novojirenští hasiči přestavěli starou vojenskou PHN cisternu TATRA-111 na hasičský vůz s čerpadlem PS8. V roce 1983 získala jednota dýchací přístoje. Dalšími vozy v novojirenském automobilovém parku byly Škoda RTHP 706 CAS-25 a Tatra T 138 CAS-32.


 

 


Nepřihlášený