Mladí hasiči

Významnou činností ve sboru je práce s dětmi. Již krátce po založení vzniklo družstvo mladých požárníků.Největší úspěchy slavilo družstvo v 70. a 80. letech, kdy na soutěžích obsazovalo pravidelně čelní pozice. V 90. letech došlo k přerušení činnosti, aby mohli opět začít v roce 2002 fungovat jako Mladí hasiči a tato práce úspěšně trvá do dnešních dnů. 

 

 


Nepřihlášený