Mladí hasiči v roce 2022

SDH Nové Jirny » Činnost dětí » Mladí hasiči v roce 2022

4.2.2023, sdhnovejirny@seznam.cz

Další rok je za námi. Tentokrát již bez COVIDovích omezení a překážek. Navázali jsme tedy opět na pravidelnost tréninků a schůzek. V zimě jsme trénovali v tělocvičně ZŠ Jirny, zaměřili jsme se především na fyzickou přípravu, pohybovou koordinaci a týmovou spolupráci, tak aby příprava na jaře přinesla ovoce.
Na jaře se rozjela nová sezóna Podlipanské ligy, tentokrát již 20. ročník. Přihlásili jsme družstva přípravky, mladších žáků, starších žáků a smíšeného dorostu. Od května do října jsme se zúčastnili několika soutěží. V sobotu 8.května jsme jeli na první soutěž do Kšel pouze s družstvem mladších žáků. Další soutěž se konala hned 14.května v Ratenicích. Tam jsme se vydali se čtyřmi družstvy. V Ratenicích kde jsou soutěže v požárním útoku vždy na vysoké úrovni, jsme obsadili jedno 4., dvě 7. a jedno 10. místo. V sobotu 11.června jsme se soutěže v Bulánce nezúčastnili, jelikož jsme s dětmi pomáhali s pořádáním Dětského dne v Nových Jirnech. V sobotu 25.června jsme vyrazili s dvěma družstvy starších do Třebovle, kde se zadařilo! Starší družstvo Nové Jirny A skončilo s časem 18,87s na krásném 2.místě a družstvo Nové Jirny B s časem 22,23s na 5. místě. O prázdninách schůzky neprobíhaly, ale zato jsme si užili tradiční letní hasičský tábor, o tom více později. V posledním prázdninovém víkendu jsme se s týmem starších žáků zúčastnili 5. kola Podlipanské ligy - tentokrát v Kostelci nad Černými lesy. Jednalo se o soutěž neobvykle večerní, což byl pro děti nový zážitek. Zde jsme získali krásné 3. místo s časem 19,64s. Po začátku školního roku, kdy nám již začaly pravidelné páteční tréninky, jsme se vydali na závěrečné kolo soutěže do Rostoklat. V celkovém hodnocení Podlipanské ligy se mladší umístili na 11. místě a starší na 5. místě. Velkou radost nám v letošním roce v soutěžích Podlipanské ligy připravila především přípravka, ta se v celkovém umístění postavila na stupně vítězů. Jejích konečné 3. místo je pro náš sbor velkým příslibem do budoucích let. Na úplně poslední soutěž pro tuto sezónu do Brandýsa nad Labem vyrazil v sobotu 24.září bohužel jen poslepovaný tým mladších a starších žáků. S časem 31,04s byl po prvních pokusech průběžně na 1.místě. Výkon v druhém kole se bohužel nepodařilo vylepšit a tak se nakonec tým musel spokojit, ve velké konkurenci okolních sborů, s krásným 3.místem. O letních prázdninách, kdy děti užívaly zaslouženého volna vedoucí dokončovali organizaci tradičního hasičského tábora. Tábor se konal v Bílých Poličanech, kam jsme si vyrazili předposlední týden prázdnin. Letos se zúčastnilo 26 dětí a 2 praktikanti. Pro letošek jsme vybrali indiánské téma, a tak jsme se celý týden pohybovali po indiánské rezervaci. Celý tábor se vedl v duchu celotáborové hry, jejímž cílem bylo získat všechny části mapy a nalézt tak drahocenný poklad, který byl dlouhá léta ukryt. Kmeny se nakonec spojily a společnými silami vyhledaly při strastiplném večerním putování starého šamana. Ten děti po splnění posledního nelehkého úkolu navedl na místo, kde vytoužený a tolik hledaný poklad našly. Děti si užily spousty zajímavých her a soutěží, zdravá soutěživost a snaha vyhrát, byla cítit při každé hře či soutěži. V průběhu tábora jsme nezapomněli ani na trénink požárních útoků, abychom v další sezoně byli v požárním sportu ještě lepší. Děkuji všem vedoucím a praktikantů, a těšíme se na další společné akce. Podzimní soutěže jsme již zmínili. Blížící se Vánoce, jsou u nás již tradičně ve znamení pečení a zdobení perníčků. Konec roku jsme s dětmi zakončili rozsvícením našeho skromného novojirenského vánočního stromečku, který nám na návsi u hasičské nádrže vždy dospělí členové sboru předem ozdobí. Tímto bych ráda poděkovala všem zúčastněným vedoucím, kteří obětují svůj volný čas, abychom mohli vést hasičskou mládež. Dále výboru i všem aktivním členům SDH Nové Jirny za podporu členské základny a materiální podporu. A v neposlední řadě Obecnímu úřadu Jirny za finanční podporu našeho kroužku mladého hasiče.

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem

Nepřihlášený