Letní hasičský tábor v Pravěku

SDH Nové Jirny » Činnost dětí » Letní hasičský tábor v Pravěku

31.5.2020, Admin

Pro letošní čtvrtý ročník hasičského tábora v termínu 22. - 27.8.2020 jsme opět využili táborovou základnu v Bílých Poličanech. Po příjezdu jsme děti zasvětili do táborové hry na téma Pravěk. Hlavním úkolem této hry bylo osvobození prokleté pravěké šamanovy sestry. Pokud se najde tlupa pravěkých lidí, která sama připraví osvobozující lektvar a svým obřadním tancem udobří bohy, bude tato konečně vysvobozena ze svého prokletí a najde věčný klid. Bylo na nás, abychom této nešťastnici pomohli. Ponořili jsme se zpět do dávných dob pravěkých a přenesli se o 6000 let zpět, kdy končí doba kamenná. Naše tábořiště se proměnilo na kmen pravěkých lovců a sběračů. Děti se rozdělily na tlupu medvědů, tygrů, havranů a mamutů. Kmen vedl šaman David, o zdraví dětí se starala ranhojička Terka, o bříška ohnivá žena Lea, z vedoucích se stali stařešiny Verča, Jiřina, Janek, Mirek a Šimon.
Prvním úkolem bylo ušít si pravěký oděv a přizpůsobit se podnebí. Kožešiny se opravdu hodí, přijde doba…. A může být i ledová. Těžko se žilo pravěkému člověku bez ohně. Zkrocený oheň ho hřál, dával mu světlo, chránil ho před šelmami, dával pocit jistoty jeho rodině, tlupě i celému kmeni. Děti se sami pokusily získat oheň. Nebylo jednoduché vykřesat jiskru, která by rozhořela oheň, ale podařilo se a oheň vzplál. Do rána se členové tlup střídali při hlídání ohně, který nesměl vyhasnout.
Postupně jsme poznávali zvyky, radosti i starosti pralidí. Ze skřeků jsme rozvíjeli řeč a učili se respektovat přírodu. Naučili se orientovat v lese, soustředit se a pamatovat si co a kde jsme viděli. Objevili jsme naleziště hlíny, ze které jsme modelovali pravěké sošky. Vyrazili jsme na obhlídku okolí pravěké vesnice a vystoupili na nejvyšší kopec v okolí.
Potřeba masa ale i kůží a kožešin na přikrývky a oděvy nás nutila k lovu. Stopovali jsme stádo srstnatých nosorožců. Dostihli jsme čtyři nosorožce. Lovci používali k lovu nosorožců zbraně z kamene a dřeva, lovili oštěpem a pravěkou sekerou. Lov byl úspěšný a kmen získal dostatek potravy.
Postup na uvaření lektvaru znala jen stařena kmene, která žila sama v daleké jeskyni. Tlupy se vydaly na cestu, při které prověřily svou fyzickou zdatnost. Od stařeny získaly recept na lektvar k udobření bohů a potřebné ingredience. Z lovců se stali sběrači, aby mohli získat potřebné rostliny a byliny pro přípravu lektvaru.
Jednotlivé tlupy se musely spojit v jeden kmen, jinak nemohly uvařit osvobozující lektvar. Kdo se ale stal vedoucím kmene? Tlupy prokázaly svou hbitost, sílu a umění taktiky při boji proti sobě, jen tak se mohly spojit v jeden kmen.
Dotržet správný postup přípravy a uvařit ten pravý lektvar není nic jednoduchého. Každá tlupa měla svou část receptu a ingredience. Dali se společně do přípravy osvobuzijícího lektvaru. Po soumraku začal rituální obřad obětování bohu, na který si každá tlupa připravila svůj obřadní tanec a zatančila ho u ohně.
Vše se podařilo a lektvar jsme za setmění odnesli na oltář bohů. Vyzvali jsme svým tancem bohy k usmíření a odpuštění prokleté šamanově sestře. V půlnoci se každý člen kmene sám vydal k oltáři bohů přesvědčit se, že byla šamanova sestra osvobozena.
Spolu jsme prožili nádherných 6 dní. Jak to tak v Pravěku bývá občas pršelo, občas bylo až moc vedro. To vše ale vůbec neubralo na zajímavosti programu, sportovním vyžití dětí a jejich velkých výher a malých sklamání z prohry. Úplně nakonec každý dostal svou odměnu.
Všem se v Pravěku líbilo a určitě se rádi vrátí příští rok do jiné doby, či jiného příběhu.

Zbývá jen poděkovat všem, kteří se na přípravě a běhu tábora podíleli a pomáhali.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Nepřihlášený