Valná hromada sboru

SDH Nové Jirny » Činnost SDH » Valná hromada sboru

V sobotu 7.1.2023 jsme se sešli na myslivecké chatě, tentokrát i s hosty z okolních sborů, abychom zrekapitulovali uplynulí rok. Během schůze jsme vyslechli zprávu o činnosti sboru, činnosti mladých hasičů, kontrolní a revizní rady. Ocenili jsme některé aktivní členy. A valná hromada přijala usnesení.

Po oficiální části následovalo malé občerstvení a poté volná zábava s hudbou.

Zpráva o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2022

Náš sbor je členem hasičů Čech, Moravy a Slezska, zařazen do kategorie JPO III. a Okresního sdružení hasičů Praha – východ. V rámci okresního sdružení patří k okrsku č. 6. Členská základna sboru k 31. 12. 2022 čítala 109 členů, z toho 40 mužů, 23 žen a 46 mladých hasičů. Výbor našeho sboru pracoval ve zvoleném složení a v roce 2022 se sešel čtyřikrát. Kromě výborových schůzí jsme se desetkrát sešli na členských schůzích. Plán činnosti na rok 2022 se nám podařil splnit. 

Výjezdová jednotka sboru pracovala ve 22 členném složení. Zajišťovala požární dozor nejen v naší obci, ale také v obci Horoušany. V uplynulém roce zasahovala při 22 událostech. 11x výjezd k požárům, 9x technická pomoc, 1x záchrana osoby a 1x planý výjezd. Výjezdy, byly i mimo katastrální území naší obce, do obcí Horoušany, Nehvizdy, Čelákovice, Šestajovice, Květnice a Zápy. V květnu byla výjezdová jednotka vyslána ze strany KOPIS HZS Středočeského kraje na hl. nádraží do Prahy na zajištění pomoci ukrajinským občanům, kteří utíkali z Ukrajiny. Velitel sboru a velitelé družstev se zúčastnili školení velitelů a strojníků na HZS ve Staré Boleslavi. Pro členy jednotky byly připravené tematická školení dle plánu odborné přípravy, včetně školení obsluhy motorové pily. Pro potřeby výjezdové jednotky sboru nám stále slouží stejné automobily. (LIAZ K101 CAS25, TATRA 148 CAS32 a vozidlo FORD TRANSIT) a vůz TATRA 815 CAS 32, která ještě není zařazena do výjezdu. Do vybavení jednotky letos přibyly lehké zásahové přilby pro technické zásahy a nový výjezdový tablet pořízené z vlastních finančních zdrojů, dále pak déčkový program, který nám darovala firma Firetex. Převodem od HZS jsme získali motorovou pilu zn. Dolmar. Na údržbě a opravách techniky a vybavení bylo odpracováno přes sto brigádnických hodin. Pro obce Jirny a Horoušany bylo odpracováno cca 35 hodin.

Soutěžní družstva našeho sboru se v září zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu a zároveň pohárové soutěže O pohár starosty obce Šestajovice na fotbalovém hřišti - jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. Oba týmy se umístily na třetích pohárových místech.

Akcí, které jsme uspořádali pro členy našeho sboru a také pro ostatní občany naší obce bylo několik. Na konci února to byla pro členy zabijačka, která se po několika letech vydařila. Vzhledem k událostem ohledně války na Ukrajině jsme se i my rozhodli prostřednictvím Azylového domu sv. Terezie v Praze 8 pomoci a uspořádali jsme v naší obci materiálovou sbírku pro uprchlíky, hlavně pro matky s dětmi. Naplnili jsme Ford Tranzit až ke stropu a 7. března jsme zásilku do Azylového domu odvezli a předali panu řediteli. V polovině března jsme uspořádali oblíbený hasičský ples tentokrát ve stylu divokého západu. Kulturní dům opět praskal ve švech a všichni si skvělou atmosféru westernu užívali až do brzkých ranních hodin. V dubnu jsme pro hasičské děti a jejich rodiče připravili čarodějnice na hasičárně s opékáním buřtů a posezením s hudbou. V květnu to byla návštěva Mateřské školy Sofia School v Jirnech, kdy členové výjezdové jednotky ukázali dětem vybavení vozidel a výstroj hasičů. 15. května jsme při májových oslavách vypomáhali s bezpečností průvodu při přechodech přes komunikace společně s Městskou policií Úvaly. V červnu to byl dětský den, kterého se účastnilo 254 soutěžících dětí a do našich statistik jsme zapsali nejvyšší číslo. Nechyběl ani skákací hrad, stříkání na kuželky, zatloukání hřebíků a střelba na hokejovou branku. Na závěr celé akce byla pro děti připravená oblíbená pěna a po vyzvednutí odměn a sladkostí odcházeli děti i dospěláci s úsměvem domů. V červnu jsme se vydali do Biografu Kvapík u Antošů na film Kdyby radši hořelo. Na začátku srpna někteří členové na žádost organizátorů Jirenské dvacítky vypomáhali se zabezpečením přejezdů závodníků přes komunikace. Odpoledne bylo pro všechny připraveno posezení s občerstvením a tancem na zahrádce U Antošů. Na konci srpna byl pro hasičskou mládež uspořádán několikadenní tábor v Bílých Poličanech. V září se uskutečnil třetí ročník Setkání Jirenských spolků na louce v Nových Jirnech. Stejně jako v předchozích letech návštěvnost byla veliká a každý spolek měl pro děti připravenou disciplínu a něco na zub. Na konci října jsme využili slunečného počasí a sešli jsme se u závěrečného grilování. Někteří členové výjezdové jednotky zajišťovali několik požárních dozorů. V měsíci dubnu při pořádání pálení čarodějnic v Jirnech na Vyšeráku, na začátku listopadu v kulturním domě v Jirnech na akci pořádané TJ Sokol Jirny na Halloweenské párty. V prosinci pak při vystoupení zpěváka Janka Ledeckého a Daniela Hůlky, kterou pořádalo Sdružení otevřených srdcí a firma Gastroserv společně s Obcí Jirny. Týden před rozsvícením vánočního stromu, napekly členky našeho sboru perníčky, které si děti u stromečku zdobily anebo jen tak snědli k teplému čaji. I dospěláci si přišli na své u horkého svařáku a punče. Stejně jako v předchozích letech návštěvnost místních při rozsvícení stromečku byla veliká. U této příležitosti byla otevřena i kaplička sv. Rozálie na návsi, kde lidé zapalovali svíčky. Na druhý vánoční svátek se podařilo zajistit rezervaci na pronájem ledové plochy, tentokrát v Mladé Boleslavi. Účast členů z řad dětí i dospělých byla velká a všichni si tu hodinku a půl na ledě po vánoční pohodě skvěle užili. Dle našeho plánu na rok 2022 jsme uspořádali v červnu, v říjnu a v prosinci na hasičárně posezení pro členy sboru společně s rodinnými příslušníky. 

Závěrem hodnocení uplynulého roku bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Jirny za materiální a finanční podporu, kterou nám poskytovali po celý rok. Poděkování patří členům výjezdové jednotky za jejich činnost a rodinným příslušníkům za pochopení, vedoucím mládeže a trenérovi mladých hasičů za skvělou práci s dětmi a také všem našim členům, kteří se podílejí na chodu celého sboru.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Nepřihlášený