Výroční valná hromada 26.1.2019

SDH Nové Jirny » Činnost SDH » Výroční valná hromada 26.1.2019

Dne 26.1.2019 jsme se sešli na myslivecké chatě, abychom zhodnotili činnost sboru za uplinulý rok 2018:

Výbor našeho sboru pracoval ve zvoleném složení a v roce 2018 se sešel desetkrát.  Kromě výborových schůzí se pravidelně scházíme na členských schůzích každý měsíc. Plán činnosti našeho sboru na rok 2018 se podařil splnit. Výjezdová jednotka sboru pracuje ve 27 členném složení. Zajišťuje požární dozor nejen v naší obci, ale také v obcích Horoušany a Nehvizdy. Velitel sboru a velitelé družstev se zúčastnili školení velitelů a strojníků na HZS ve Staré Boleslavi. Pro členy jednotky připravili deset tematických školení, včetně školení obsluhy motorové pily. Strojníci absolvovali školení řidičů a dva členové výjezdové jednotky absolvovali školení na nositele dýchací techniky. Jednotka našeho sboru v uplynulém roce zasahovala při 21 událostech. 14x výjezd k požárům, 5x technická pomoc a 2x planý výjezd. Zmínila bych rozsáhlý požár skladové haly v bývalém areálu mochovských mrazíren, který byl nahlášen v pátek 23. února v dopoledních hodinách uplynulého roku. Během zásahu hasičů byl vyhlášen třetí stupeň a posléze zvláštní stupeň požárního poplachu. K události vyjelo několik desítek hasičských jednotek i ze širšího okolí. Naše jednotka také vyjížděla k tomuto zásahu, ze kterého se vracela zpět na základnu až ve večerních hodinách. Na místo byla vyslána technika z několika stanic HZS hl. města Prahy, byl nasazen speciální hasicí robot z podnikové jednotky Auto Škoda z Mladé Boleslavi a speciální těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR Zbiroh a Hlučín. V sobotu ráno na žádost operačního střediska výjezdová jednotka opět vyjíždí ke střídání jednotek, které na požářišti byly v noci. Zapojila se do dohašovacích prací a v odpoledních hodinách se vrátila zpět na základnu.  Až v neděli v dopoledních hodinách bylo požářiště předáno majiteli s nařízením dvacetičtyřhodinovým dohledem dobrovolných hasičů. Pro potřeby výjezdové jednotky sboru nám stále slouží stejné automobily - LIAZ K101 CAS25, TATRA 148 CAS32 a vozidlo FORD TRANSIT. Do vybavení výjezdové jednotky přibyly nové dýchací přístroje zakoupené od firmy Dräger Safety s.r.o. Celkem šest kusů přístrojů PSS 4000 včetně tlakových lahví, dvě vyváděcí masky Dräger s připojením k dýchacímu přístroji a dvě vyváděcí kukly s filtrem. Za pořízení těchto nových přístrojů děkujeme především Obecnímu úřadu Jirny v čele s panem starostou obce, Městysu Nehvizdy, obci Horoušany a Hasičskému fondu nadace Agrofert. Z vlastních finančních prostředků si jednotka zakoupila AKU nářadí – brusku, pilu a přenosné světlo. Na údržbě a opravách techniky a vybavení odpracovali členové mnoho brigádnických hodin. Pro obce Jirny, Nehvizdy a Horoušany odpracovali 31 hodin.
Soutěžní družstva našeho sboru se v květnu zúčastnila Okresní soutěže v Čelákovicích a v září Okrskové soutěže v požárním sportu a zároveň pohárové soutěže O pohár starosty obce Šestajovice na hřišti v Šestajovicích - jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Ženy se na obou soutěžích umístily na 3. místě a muži mladší skončili na okrskové soutěži na 3. místě.
V roce 2018 jsme pořádali pět kulturních a společenských akcí - Hasičský ples, Dětský den, Mikulášskou zábavu, rozsvícení vánočního stromu a vánoční besídku s nadílkou pro všechny děti.
Hasičský ples jsme uspořádali opět v březnu v Kulturním domě v Jirnech. Tentokrát ve stylu filmových a seriálových hrdinů. Sál byl zaplněn hrdiny ze známých filmů a seriálů. Návštěvnost byla opravdu veliká a to je nám všem velkou odměnou. Nechyběla ani úžasná taneční vystoupení našich členek a členů, které si každoročně pro návštěvníky sami připravují. Díky skvělé hudbě vydrželi návštěvníci tančit a bavit se až do ranních hodin. V květnu při pořádání májových slavností, které pro občany připravilo sdružení Otevřených srdcí, naše jednotka vypomáhala s řízením dopravy při májovém průvodu. V červnu pravidelně pořádáme Dětský den. Uplynulý rok nebyl výjimkou. Počasí bylo slunečné a tak si nejen děti, ale i dospěláci celé odpoledne krásně užili. Na louce jsme připravili soutěžní disciplíny, za jejichž splnění byly všechny děti odměněny. Zajištěno bylo super občerstvení v podobě melounů, langošů, bramboráků a grilovaných klobás. Mladí hasiči předvedly požární útoky a nezapomněli na poděkování svému vedoucímu za jeho činnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout automobily hasičů z okolních sborů a vozy PČR a městské policie. Zadržení pachatele nám svou ukázkou přiblížili vojáci aktivní zálohy ozbrojených sil ČR spolu s Městskou policií Úvaly. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet neprůstřelnou vestu, policejní pouta a prohlédnout si používané zbraně. Městská policie z Úval ukazovala dětem interiér svého služebního vozu a také radar, který zaujal především dospěláky. Nejmenší návštěvníci okupovali skákací hrad, ti o něco větší, stály fronty na barevné sprejování vlasů. Ze svezení ve vojenském Jeepu byly děti nadšeny. Díky členům Veteran Car clubu z Nových Jiren si mohli všichni prohlédnout i vystavená vojenská auta.  Nejlepším zakončením podařeného dne byla připravená pěna, ve které děti pořádně dováděly. Odměnou nám byla jako vždy, vysoká návštěvnost této akce a 192 přihlášených soutěžících dětí, které si odnášely spoustu sladkostí a úsměvy na tvářích. 27. října místní spolky spolu s obcí připravili slavnostní odpoledne k výročí 100 let vzniku naší republiky, kterého jsme se také zúčastnili. V čele slavnostního průvodu obcí kráčeli zástupci místních spolků s prapory a za nimi ostatní včetně mladých hasičů. U pomníků obětí z 1. a 2. světové války byly položeny květiny a v parku zasazen strom svobody. Poté byl odhalen pamětní kámen a následoval krátký program v kulturním domě. V sobotu 17. listopadu jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové školy. Návštěvníci si na parkovišti mohli prohlédnout vozy obou hasičských sborů v obci a mladí hasiči svou fotogalerií a vystaveným hasičským materiálem přiblížili jejich činnost. Poté následovalo přestřižení pásky, krátký program a prohlídka nové školní budovy, která se všem moc líbila. Na konci listopadu jsme již podruhé uspořádali Mikulášskou zábavu spolu s Veterán Car clubem Nové Jirny. Kulturní dům byl vyzdoben v mikulášském stylu. Vystoupení orientálních tanečnic se návštěvníkům moc líbilo a po krátké ukázce se také na parketu přidali k tanci.  Díky velké účasti si tuto mikulášskou zábavu zopakujeme. Poprvé, na první advent, jsme na návsi v Nových Jirnech rozsvítili vánoční stromeček, který v rámci schůzky ozdobili mladí hasiči. Tento skvělý nápad podpořili všichni členové našeho sboru. Na toto setkání přišlo hodně místních obyvatel a celková atmosféra byla umocněna malou nadílkou sněhu. Děti si pak u stromečku spolu s ostatními návštěvníky v doprovodu kytary zazpívali vánoční koledy. V mrazivém podvečeru se mohli zahřát horkým čajem a dospěláci pak svařákem nebo punčem. Mikulášskou a vánoční besídku si pro děti připravili jejich vedoucí. Nechyběl ani vánoční stromeček s dárky, které byly pro děti připraveny. 
Kromě těchto akcí pro veřejnost jsme uspořádali akci pro naše členy a jejich rodiny. V září jsme po sobotní brigádě a soutěži dětí zakončili den grilováním selete a příjemným společným posezením.
Žádná z těchto akcí by nebyla úspěšná, nebýt našich stálých i nových sponzorů, kterým patří náš velký dík. Závěrem hodnocení uplynulého roku bych chtěla poděkovat hlavně obecnímu úřadu Jirny v čele s p. starostou Stanislavem Skořepou za materiální a finanční podporu, kterou nám poskytovali po celý rok. Poděkování patří především členům výjezdové jednotky za jejich činnost, členům soutěžních družstev za reprezentaci našeho sboru a také všem našim členům, kteří se podílejí na pořádání společenských akcí nebo chodu celého sboru.  

Další foto na: https://sdhnovejirny.rajce.idnes.cz/VVH_sboru_26.1.2019/

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Nepřihlášený