Požár skladovací haly Úvaly

SDH Nové Jirny » Zásahy 2020 » Požár skladovací haly Úvaly

Admin

V úterý 11. února 2020 byl na operační středisko středočeských hasičů oznámen požár skladovacích prostor v Úvalech. Naše jednotka vyjížděla krádce po čtvrté hodině ranní k požáru. Průzkumem bylo zjištěno, že požár zasáhl skladovací halu o půdorysu 30×15 metrů, která sousedila štítovou zdí s ubytovnou. Z té bylo preventivně evakuováno devět osob. Zásah probíhal třemi C proudy i za použití výškové techniky. Její nasazení však omezoval silný vítr, který komplikoval vlastní hasební práce i tím, že značně podporoval plamenné hoření. Další komplikací na místě zásahu bylo dovážení hasební vody. V blízkém okolí se nenacházel žádný vodní zdroj, a tak bylo nutné povolat další cisterny k zabezpečení kyvadlové dopravy vody. Z důvodu velkého počtu zasahujících jednotek byl vyhlášen třetí poplachový stupeň. Naše jednotka s objemi cisternami byla určena ke kyvadlové dopravě vody. K tomuto úkolu bylo u hasičské zbrojnice v Úvalech a v Nových Jirnech zřízeno čerpací stanoviště. Členové jednotky pomáhali v hašení požáru a rozebírání střechy skladu. Zásah byl částečně prováděn v dýchací technice jak uvnitř budovy tak i z automobilové plošiny. Před osmou hodinou ranní byla velitelem nahlášena lokalizace, požár se dále nešířil. Následně začala redukce zasahujících jednotek a požární poplach byl snížený na druhý stupeň. Pokračovalo dohašování skrytých ohnisek a rozebírání střešní konstrukce. Před třetí hodinou odpoledne velitel zásahu provedl závěrečný průzkum, a protože nebyla nalezena žádná další ohniska požáru, bylo místo zajištěno a předáno majiteli. Jednotka se dvě minuty před patnáctou hodinou vrací zpět na základnu.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Nepřihlášený